Belgisch Meetinstituut

Marktleider voor ijkingen van snelheidsmeters voor politiediensten

Producten


Snelheidsmeters / Snelheidscamera’s

Snelheidsmeters / Snelheidscamera’s

Belgisch Meetinstituut ijkt alle snelheidsmeters en snelheidscamera’s die goedgekeurd werden door de Belgische overheid. Dit omvat de lussencamera’s, de radars maar ook de camera’s die gebruikt worden bij trajectcontrole.

Conformiteitskeuringen

Vaste weginstallaties kunnen zowel een periodieke als een conformiteitskeuring ondergaan. Bij een periodieke keuring wordt nagegaan of de installatie nog steeds rechtsgeldig is, en of er nog steeds voldaan wordt aan de eisen van de vorige conformiteitskeuring. Conformiteitskeuringen kunnen gebeuren op vaste installaties met lussen, radarpalen en trajectcontrolesystemen.

Dynamisch meten

Belgisch Meetinstituut heeft een eigen methode ontwikkelt om inductielussen dynamisch te kunnen opmeten. Aangezien het verkeer voor deze meetmethode niet volledig stilgelegd hoeft te worden, blijft de verkeershinder beperkt.

Trajectlengtemetingen

Trajectlengtemetingen

U kan bij ons terecht voor trajectlengtemetingen vanaf 0,1 km tot 300 km. Ook deze activiteit voeren wij uit onder het toezicht van BELAC, waardoor u een officieel document krijgt, dat de exacte afmetingen van uw traject aantoont.

Ademanalyse / Ademtest

Ademanalyse / Ademtest

Voor de ijking van uw ademanalyse, en de kalibratie van uw ademtesttoestel kan u terecht bij Belgisch Meetinstituut. Er kan geopteerd worden voor een contract voor al uw toestellen, waarbij herijken gedurende hetzelfde kalenderjaar inbegrepen zijn. Politiezones kunnen meer informatie aanvragen via bmi@meetinstituut.be.

Rollentestbank voor tweewielige voertuigen

Rollentestbank voor tweewielige voertuigen

De rollentestbank voor tweewielige voertuigen (Curvo-Meter) laat het toe om na te gaan of een gemotoriseerd voertuig op twee wielen behoort tot de A-klasse, B-klasse, of dan wel onder de wetgeving van de motoren valt.

Taxameters

Taxameters

Bij Belgisch Meetinstituut kan u terecht voor de herijking van uw taxameter. Om een afspraak te maken kan u telefonisch contact opnemen of een mail sturen naar bmi@meetinstituut.be.

Het grote voordeel van Belgisch Meetinstituut is dat wij ook op locatie kunnen keuren. U hoeft dus niet meteen tot bij ons in Gierle te komen, wij kunnen ook bij u in de buurt komen. Samen met u zoeken wij naar een geschikte locatie.

Belgisch Meetinstituut

Brulens 19, 2275 Gierle, België - Tel.: +32 (0)14 68 72 30 - Fax: +32 (0)14 68 76 63 - E-mail BMI@meetinstituut.be​​ - Login BMI data

Website gemaakt door Pixapoint.